intro

Intro – skapa innehåll på Lilla Molnet:

Skapa nytt inlägg
Välj inlägg > skapa nytt i menyn. Per default skapas ett standardinlägg, men det finns en rad olika Format att välja mellan och det går bra att testa sig fram vilken som passar bäst för ditt inlägg. Jag tror inte att vi kommer att ha så mycket användning av Status, Chat, Länk eller Notering.

Kategorier
Kategorierna är inte synliga på Lilla Molnet, men är användbara på olika sätt:

  • Invisible – när du inte vill att inlägget ska synas på startsidan

Taggar
Jag har valt att använda taggar för att lotsa innehåll till olika grupperingar, till exempel menyn och ”liknande inlägg” som visas som bilder under respektive inlägg.


 

Skapa bildgalleri i ett inlägg
fsdf