”Jag vil att skuggan ska kännas mystysk och som äventyr”

peitur, 6 år